Jungle

In de ratrace van het leven zoeken we naar ademruimte. 

Hoe ervaar ik 'jungle' als fascinerend in plaats van verstikkend? Wat doe ik met 'open ruimte'? Hoe versterken deze 2 uitersten elkaar in hun identiteit? 

Mijn exploratie groeit in een woelige situatie in mijn leven, gevolgd door de eerste Covid lock down.

De Jungle series worden tentoongesteld in eigen huis in zomer 2022 tussen 2 lock downs in. 

Go to Instagram @ajlenaerts or follow me on Facebook @ajlenaerts