GDPR / ALGEMENE VERORDERING GEGEVENSBESCHERMING 


Waarvoor
Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de nieuwsbrief en voor de verwerking van uw aankopen in onze web winkel, niets daarvan wordt aan derden doorgegeven en u kan ten alle tijde aanpassingen doen en/of u uitschrijven.


Wat
Voor de nieuwsbrief vragen wij uw naam en e-mail adres.
Voor aankopen vragen we uw naam en adres voor facturatie en levering.


Hoelang
De persoonsgegevens worden voor de nieuwsbrief zolang bijgehouden tot dat u zichzelf uitschrijft. Bij een aankoop is dit de wettelijke termijn (10 jaar) dat we een factuur moeten bijhouden voor de belastingdiensten. 


Waar
Gegevens voor de Nieuwsbrief worden op Mailchimp bewaard, en voor de aankopen in de papieren boekhouding (Niet digitaal). De gegevens worden enkel binnen de Europese Unie verwerkt.


Uw rechten

Recht op inzage/toegang

Iedere gebruiker en bezoeker waarvan wij gegevens verzamelen, heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.


Recht op rechtzetting

De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.


Recht om te worden vergeten

De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.


Recht om klacht in te dienen

De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.


Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.


Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.


Recht op overdraagbaarheid

De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan en andere verantwoordelijke over te dragen.


Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

AJ Lenaerts - www.ajlenaerts.be

Deze privacy verklaring is opgesteld op 23 Augustus 2018 - Versie 1.0